Privacystatement ULTEAM advocaten

ULTEAM advocaten gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Hieronder is te lezen hoe ULTEAM advocaten invulling geeft aan de AVG en de hierin neergelegde informatieplicht. ULTEAM advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar juridische dienstverlening.

Op wie van toepassing?

ULTEAM advocaten verwerkt persoonsgegevens vanwege een bezoek aan de website en/of als deze gegevens aan ULTEAM advocaten zijn verstrekt. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens welke ULTEAM advocaten hebben bereikt in het kader van de dienstverlening, de gegevens die door derden kenbaar zijn gemaakt of als deze bekend zijn geworden via openbare bronnen.

Doelen van het gebruik van de gegevens?

ULTEAM advocaten verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om in contact te komen en te blijven met (toekomstige) cliënten;
 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst en het verrichten van juridische werkzaamheden, waaronder begrepen het in rekening brengen van de geleverde diensten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van ULTEAM advocaten;
 • Voor het optimaliseren van het klantenbestand met bijbehorende marketingactiviteiten;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en updates gerelateerd aan de activiteiten van en door ULTEAM advocaten;
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website: www.ulteamadvocaten.nl.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens?

De eerdergenoemde persoonsgegevens worden door ULTEAM advocaten verwerkt bij aanwezigheid van (een van) de volgende grondslagen:

 • Er bestaat een wettelijke verplichting;
 • Uitvoering geven aan een overeenkomst;
 • Er is een gerechtvaardigd belang;
 • Er is toestemming gegeven.

 

Persoonsgegevens zullen door ULTEAM advocaten niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden.

Rechten ten aanzien van de persoonsgegevens?

Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, hebben de volgende rechten:

 • Het recht om gegevens aan te vullen dan wel te corrigeren mochten deze gegevens onvolledig dan wel onjuist zijn verwerkt door ULTEAM advocaten;
 • Het recht om gegevens te verwijderen. Hiertoe zal ULTEAM advocaten uitsluitend overgaan indien een wettelijke bewaarplicht aan deze verwijdering niet in de weg staat;
 • Het recht om bij verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming, de eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • Het recht op gegevensoverdracht aan een andere partij;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem voor eventuele vragen hierover contact op via: info@ulteamadvocaten.nl.

Delen van de gegevens met derden?

Als het noodzakelijk is voor de dienstverlening van ULTEAM advocaten, en als er een grondslag voor is, deelt ULTEAM advocaten persoonsgegevens met derden. In dat geval zal ULTEAM advocaten met deze derden een verwerkersovereenkomst sluiten in lijn met de AVG.

Wijzigingen?

ULTEAM advocaten kan het Privacystatement zonder voorafgaande toestemming wijzigen als daar aanleiding voor bestaat. Bijvoorbeeld bij een wetswijziging als gevolg waarvan aanpassing van het Privacystatement nodig is. De meest recente versie zal op de website van ULTEAM advocaten te raadplegen zijn.

Bij vragen over het Privacystatement en bij afmelding voor ontvangst van (digitale) producten of diensten van ULTEAM advocaten in de toekomst na een eerdere aanmelding, stuur dan een email naar: info@ulteamadvocaten.nl.

Versie: februari 2024

Download het privacystatement in PDF-formaat: Privacystatement-versie-februari-2024.pdf

Stuur ULTEAM een bericht

Liever direct een bericht sturen? Dit kan naar info@ulteamadvocaten.nl